Акция Дим в главата


Театър на отговорността Фестивал 2019


Театър на отговорността Фестивал 2018


Театър на отговорността Фестивал 2017


Пловдив Каравана


Има радост


Покана за приятелство


Странджа