Една от последните находки за архива на театъра. По мое усещане и сърцебиене е фундаментална. На този етап това е най-старият афиш. Хартията е много тънка, по предположение на целулозна основа, напомня вестникарската, лесно се къса, поради което всяко разгъване и сгъване изисква пренастройка на фината моторика. Свещенодействие. Подчертавам, 1898г. Подчертавам и, че “салона ще е отоплен” и между антрактите ще свири военна музика.

Leave a Comment