Ние сме

„ТЕАТЪР НА ОТГОВОРНОСТТА“ е неправителствена организация, която има за цел да развива проекти в посока на документалното и социално ангажираното сценично изкуство . Основната ни цел е да създадем мрежа от артисти и организации, които да се обединят около идеите и целите на документалния театър и социално ангажирания театър, проявяващи се под различни сценични форми…

Мисия

Социалните функции на театъра и на изкуството са от особена важност за посоките, в които поема едно общество. В много ситуации държавата, институциите и медиите отказват да вземат отношение и да поемат отговорност към определени проблеми. В тези случаи театърът се превръща в липсващата институция, която търси решения на дадения проблем. „Театър на отговорността” е…

Визия

Отговорността е една от отличителните ценности на човека, придаващи му смислена позиция на същество, което може да влияе на реалността посредством съзнателни, последователни действия.Отказването от поемане на отговорност е акт на деволюция, спрямо ролята и потенциала на нашето съществуване. Платформата има за цел да инициира ежегодни, театрални форуми, включващи гастроли, работилници, лекции и дискусии; продуциране…

ЕКИП

Веселин Георгиев

Мениджър социални медии, реклама / Social Media Manager, Advertising

Георги Иванов

Графичен дизайнер / Graphic Designer

Лилия Секова

Режисьор / Director

Цвета Ерменкова

Драматург / Dramaturge

Катерина Георгиева

Театрален археолог / Theater archeologist

Борис Зафиров

Режисьор / Director, Мениджър / Manager