Социалните функции на театъра и на изкуството са от особена важност за посоките, в които поема едно общество. В много ситуации държавата, институциите и медиите отказват да вземат отношение и да поемат отговорност към определени проблеми. В тези случаи театърът се превръща в липсващата институция, която търси решения на дадения проблем. „Театър на отговорността” е отворена организация за всички, които искат да насочат артистичните си активности в посока на личностната и социалната промяна. Да насочат вниманието към това, което смятат за важно и да предложат алтернатива на реалността , в която съжителстваме.