Отговорността е една от отличителните ценности на човека, придаващи му смислена позиция на същество, което може да влияе на реалността посредством съзнателни, последователни действия.
Отказването от поемане на отговорност е акт на деволюция, спрямо ролята и потенциала на нашето съществуване. Платформата има за цел да инициира ежегодни, театрални форуми, включващи гастроли, работилници, лекции и дискусии; продуциране на представления; иницииране на международни партньорства между артистични и социални организации.