Днес пускам една хубавичка и стара корица на пиеса. За разнообразие и надникване в антикварните библиотеки. Рисунката в твърде романтична за Ибсен, но кой се взира в такива подробности при представата как мирише хартията.

Leave a Comment