Това е архитектурен план на хотел-театър “Люксембург”. Годината е 1909-та. По него можем въображаемо да се разходим в първия професионален театър. И да отдъхнем, че такива ценни артефакти се пазят в трезора на Държавен архив Пловдив.
Приятно обхождане!

Leave a Comment