Явно тази е седмицата на куриозите:
“Комедията „Ще се самоубия” се изигра добре с изключение на онази сцена, когато се гърми с празен пищов върху мъж. Търкалянието на последния заедно със слугата му цял половин час беше неуместно; тези работи, както и въобще предсмъртните мъки при убийството, на сцената се вършат малко по-бърже, отколкото се забелязваше при умиранието на Клавиго. На свършвание ще прибавим, че трябва да се обърне повече внимание върху правилното падание на завесата и тъкмо когато е нужно, за да не се турят актьорите в комично положение”.
в. „Балканска зора”, бр. 19 от 23 март 1890 г.

Leave a Comment