Първата трупа след изнасянето на пиесата “Службогонци” на Иван Вазов в театър “Люксембург”. Годината е 1902-ра. Правият в средата на втори ред е Георги Миятев, чийто ръкопис скоро ще държите в ръцете си.

Leave a Comment