Това на пръв поглед прилича на реплики от абсурдна пиеса. Но всъщност показва цветущо и наивно как са се сформирали първите театрални трупи по българските земи. В случая това е телеграфска кореспонденция между Георги Миятев, който е в Пловдив по това време, 1928г., и артисти , които са в Русе и трябва да дойдат в града под тепетата, за да сформират театрална дружина.
Мълчанието не се приема, тръгва се още на другия ден, защото театърът е работа, която не чака.

Leave a Comment