„Тютюневи истории- виртуална разходка в Тютюневия град”

Ръководител проект- Борис Зафиров
Проучвания и интервюта- Елица Стоилова и Борис Зафиров

Графичен дизайнер и заснемане на 3D снимки- Атанас Динчев
Автор на историята зад кадър- Катерина Георгиева
Гласове- Анна Димитрова и Николай Шопов


„Тютюневи истории- виртуална разходка в Тютюневия град” е проект онагледяващ състоянието на квартала около тютюневите складове и ул. Иван Вазов. Чрез виртуална разходка, в интернет страница, създадена от десет 3D фотографии, акцентираме на проблема свързан с опазване на културното наследство и гражданската активност.

В първия етап на проекта, в партньорство с катедра „Етнология” към Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски” и д-р Елица Стоилова, генерирахме архиви под формата на фотографии, статии и интервюта. От намерените материали оформихме естетически препратки и разкази, които да пренасят посетителя на сайта в миналото на квартала.

Културното наследство на един град е един от основните източници на памет и съзнание за неговото общество. Забравяйки или неглижирайки го ние се обричаме на социална безплътност и разпад на идентификационния ни код. Съдбата на знаковите сгради не е важна толкова спрямо тяхното конкретно преобразуване, а спрямо участието на гражданите и правото им на съзнателен избор.

ПРЕПРАТКА КЪМ СЪБИТИЕТО