Лилия Секова е актриса и режисьор – завършила класа на проф.
Надежда Сейкова и доц. Виолета Генадиева. Играла е в
Хасковския театър, а по-късно завършва театрална режисура и
шоу програми отново при проф. Надежда Сейкова и Леонид
Капон. Поставя в София постановката „Нощен гост“ от
К.Карагеоргиев “Провиснцялни Истории” по Чудомир , “Рейс “на
Стратиев , детската постановка „Чук и Пук“”Червената Шапчица”
“Плодчетата” и др. Занимава се като доброволец с различни
социални проекти почти през целия период на обучението си,
предимно с деца. През 2015 година до 2019 работи с Сдружение
ОПУР- като Режисьор със Лишени от свобода Затвор ПЛовдив, със
деца от малцинствата и др.маргинализирани групи.
Работи и с фондация “Кураж” по проект “Wings и Whistle ” срещу
вербално и невербално насилие върху жените .