Ето малко предистория на театралното дело в Пловдив, случила се не къде да е, а в подножията на красивия и поетичен Стар Град:
Училище “Св. Троица”, построено от Душо хаджи Деков. Тук през 1866 г. е първото театрално представление в Пловдив. Ето какво пише Георги Миятев в своя театрален ръкопис, над който активно работим и готвим за издаване:
” Условия за това се създали в новопостроеното в 1865 год. Св. Троическо училище в подножието на Джамбаз тепе, всред гръцката махала. През пролетта на 1866 г. група младежи – ученици и граждани, под ръководството на учителя Матевски, представили в салона на училището драмата „Многострадална Геновева”. Ето какво разказва по този случай тогавашния ученик и сега още жив пловдивски жител Вълко Иванов, книжар, роден в 1843 г.: „Бях писар в Земеделската каса и същевременно ученик в училището на Йоаким Груев. Училищни настоятели бяха Душо хаджи Дяков от гр. Чирпан, търговец на дървен строителен материал, Димитър Матевски от с. Мерчилери, учител и Петраки Аврадалията от гр. Пловдив, търговец на галантерийни стоки. Ученици от същото училище и други лица, под ръководството на учителя Матевски, представихме в салона на новопостроеното училище “Св.Троица” драмата “Геновева”, та от прихода да се покрие дългът по постройката на училището. Аз играх поп в пиесата и дрехи взех от гръцкия свещеник Георги Сакелари от гръцката църква “Св. Марина”
Ето го и училището и двете редки запазени снимки, за които благодаря на верния ми в това архивно дело Владо Балчев, който с ревност и сърдечна критичност ми споделя история и ме осведомява за неща, които не съм и чувала.

Leave a Comment