АКЦИЯ ДИМ В ГЛАВАТА

„Дим в главата” е улично представление – флашмоб, което акцентира на културното наследство и в частност на тютюневите складове. Чрез изразните средства на клоунадата и съвременния танц, вниманието на случайните минувачи по Иван Вазов, ще бъдат привлечено от актьорите въвлечени в проекта. Темата до голяма степен е свързана със съхраняването на културната памет и бъдещето на важни за града сгради. Отношението на гражданите е от голяма значение и неглижирането на подобни важни теми може да доведе до неблагоприятни за града резултати. Представлението няма за цел да натрапва мнение и представи какво трябва да се случва с културното наследство, а иска да обърне внимание на начина по който се решават тези важни за всички въпроси. Не е нужно да сме приели политиката на референдума за да имаме право да упражняваме гражданското си право и да изразяваме мнението си. Всяко общество заслужава страната, града или селото, в които живее. Културата, изкуството и образованието са главни катализатори за повишаване на адекватността и активността в констелацията „човек- град”. СНЦ „Театър на отговорността” е независима организация за съвременни театрални и социално- артистични проекти. Основната и мисия е да създаде мрежа от артистични, социални и образувателни структури, които да работят в партньорство по различни проекти с цел положителна социална промяна.

Изпълнители: Борис Зафиров, Савина Митра, Димитър Атанасов, Велизар Евтимов, Мария Димитрова, Николай Шопов

Сценограф: Елица Маринова

Режисьор: Борис Зафиров

ГАЛЕРИЯ