ЖЪЛТАТА

КОТКА

Живяла някога една жълта котка..
 
В съвременния свят често се случва един човек да представя историята на група от хора, народ, етнос, суб-култура или обществена прослойка преповтаряйки информация, която не произлиза от неговите лични убеждения или познания. Тези процеси оформят обществени нагласи, които създават стереотипи. В отговор на тази тенденция изкуството изземва функциите на медиите, а именно – да задава достоверни информационни кодове, кореспондиращи с личната легенда на отделния човек.
„Жълтата котка“ е представление за живота на жена, готова на всичко за щастието на сина си. Четиримата актьори разказват нейната история, използвайки средствата на документалния театър, съвременния танц, “stand up” комедията и приказката. Те я „следват“ по пътя от родната ѝ страна през България до все още ненаписаното ѝ бъдеще.
 
 
Събитието се осъществява в рамките на проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, изпълняван от Международна организация по миграция и финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.
 
The event is organized as part of the project “Raising the awareness of the Bulgarian society and migrant communities in Bulgaria,” implemented by the International Organization for Migration and funded by the National Program of Bulgaria under the Asylum, Migration and Integration Fund 2014–2020.
 
 
 
 
Театър на отговорността, Дерида Денс Център и Международна организация по миграции представят:

Жълтата котка

 

с участието на:
Милена Ерменкова
Василия Дребова
Богдан Казанджиев
Петко Каменов
 
Режисьор: Борис Зафиров
Драматург: Цвета Ерменкова
Сценография: Теодор Киряков
Музика: Алексей Николов и Петко Чернев (Лоши Петли)
Осветление: Цветко Грънчаров
Ас. Режисьор: Александър Христов
Плакат: Крум Петров